Python İle Temel İstatistik Eğitimi

Python ile İstatistik Eğitimi


SeviyeSüreEğitim YöntemiKursa Kimler Katılmalı Ön gereksinim
Başlangıç2 günYüz yüze (Online/Sınıfta)Temel İstatistik bilgisi edinmek isteyenler ile istatistik uygulamalarını Python’da yapmak isteyenler katılabilir.Kursa katılım için temel Python bilgisine gereksinim bulunmaktadır

Ne öğreneceksiniz?

Bu kursta, hem istatistik temellerini hem de Python’da istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.


Araçlar ve Kütüphaneler


 • Stats

 • Pandas

 • Numpy

 • Matplotlib ve Seaborn

Eğitim İçeriği


Temel Kavramlar ve Dağılımlar


 • Temel İstatistiksel Kavramlar

 • Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

 • Olasılığa İlişkin Temel Kavramlar

 • Frekansçı ve Bayesian Yaklaşım

 • İstatistiksel Dağılımlar

 •           Normal Dağılım

 •          Bernoulli Dağılımı

 •           Binom Dağılımı

 •           Tekdüze Dağılım

 •           Poisson Dağılım

Uygulamalı İstatistik


 • Popülasyon ve Örneklem

 • Merkezi Limit Teoremi

 • Büyük Sayılar Yasası

 • Hipotez Testi

 • T-testi ve yorumlanması

 • P-değeri ve yorumlanması

 • Korelasyon