Python ile Regresyon ve Zaman Serisi Analizi Eğitimi

Zaman serisi tahmini ve analiz, Ekonometri Teorisi, Finansal Modelleme


SeviyeSüreEğitim YöntemiKursa Kimler Katılmalı Ön gereksinim
Başlangıç3 günYüz yüze (Online/Sınıfta)Hisse senedi veya büyüme gibi ekonomik ve finansal verileri analiz etmek ve tahminler yapmak isteyenlerHerhangi bir ön gereksinim bulunmamaktadır.

Ne öğreneceksiniz?

Nicel tahminler yapmanıza olanak sağlayan modelleri geliştirmek ve değerlendirme becerisi kazanacak, ekonometri teorisi ve finansal modelleme konularında bilgi sahibi olacaksınız.


Araçlar ve Kütüphaneler


 • Scikit-Learn

 • Statsmodel

 • Pandas

 • Numpy

 • Tensorflow

 • Keras

Eğitim İçeriği


Python Temeller (Opsiyonel)


 • Kurulumlar ve Jupyter Notebook

 • Python Temeller

 • Veri Yapıları (Liste, Sözlük, Dizi)

 • Pandas ile veri temizleme ve ön-işleme

 • Matplotlib ve Seaborn ile veri Görselleştirme

Regresyon Analizi


 • Regresyon Nedir?

 •           Basit Lineer Regresyon ve OLS

 •           Lineer Regresyon Varsayımları

 •           Hedef Değişken ve Özellikler Arasındaki İlişkiyi Anlama

 •           Regresyon Modelinin Eğitim Performansını Ölçme

 •           Lineer Regresyon

 •           Ridge ve LASSO Regresyon

 •           Aşırı Uyumluluk ve Regularizasyon

Zaman Serisi Analizi


 • Otokorelasyon

 • Zaman serilerinde mevsimsellik, trend ve gürültü

 • Çoklu zaman serileri

 • Zaman serilerinde özellik mühendisliği

 •           Tempogram

 •           Spectrogram

 •           Fourier Dönüşümü

 • ARMA ve ARIMA modelleri

 • Keras ile Zaman Serisi Analizi