Python ile Finansal Uygulamalar Eğitimi


SeviyeSüreEğitim YöntemiKursa Kimler Katılmalı Ön gereksinim
Başlangıç3 günYüz yüze (Online/Sınıfta)Temel finansal teorilerini ve uygulamalarını öğrenmek isteyen ve bu uygulamaları Python ile yapmak isteyenlerKursa katılım için temel Python bilgisine gereksinimi bulunmamaktadır.

Ne öğreneceksiniz?

Bu kursta, hem temel finansal uygulamaları hem de bu uygulamaların Python’da nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.


Araçlar ve Kütüphaneler


 • Stats

 • Pandas

 • Numpy

 • Scipy

 • Matplotlib ve Seaborn

Eğitim İçeriği


Finansal Yatırım


 • Python ile Finansal Uygulama Araçlarının Tanıtımı

 • Yatırım

 •           İskonto faktörü

 •           Net Bugünkü Değer (NPV)

 •           İç Getiri Oranı (IRR)

 •           Kuponsuz Bono (Zero-coupon bond)

Portföy Yönetimi


 • Portföy Yönetimi

 •           Modern Portföy Teorisi (MPT) ve Etkin Sınır (Efficient Frontier)

 •           Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM)

 •           Arbitraj Fiyatlama Modeli (APT)

Simülasyon, Volatilite ve Risk Modellemesi


 • Temel Simülasyonu Teknikleri

 •           Monte Carlo Yaklaşımı

 •           Bootstrapping

 •           Rassal Sayı Simülasyonu

 • Volatilitenin Modellenmesi

 •           ARCH modelinin uygulanması

 •           GARCH modelinin uygulanması

 •           EGARCH modelinin uygulanması

 • Temel Risk Araçları

 •           Riske Maruz Değer (Value at Risk) Uygulaması