Fikirleriniz + Uzmanlığımız = Ürününüz

Veri Bilimi uzmanlığımızdan faydalanmanız için yanınızdayız.


Uçtan Uca Proje Teslimi

Projelerinizin, fikir aşamasından ürün aşamasına gelmesine yardım ediyoruz. Makine öğrenimi üzerindeki Ar&Ge gücümüz ve makine öğrenimi servislerinin üretim hayatına geçirilmesindeki geniş tecrübemiz yardımıyla, veri ile alakalı tüm projelerinizde tecrübeli ekibimiz ile yanınızdayız.


Şirket Eğitimleri

En büyük varlığımızın ve gücümüzün Veri Bilimi için geliştirilmiş eşsiz müfredatımız olduğuna inanıyoruz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda müfredatımızı düzenleyerek, şirketinizin Veri Bilimi’nin çeşitli alanlarındaki teknik yeterliliğini geliştirmenizde size yardım ediyoruz.
Ar&Ge Hizmetleri

Makine öğrenimi ve derin öğrenme alanlarında tecrübeli ve bilgili bir ekip ile çalışıyoruz. Eşsiz fikirlerinizi “veri” sayesinde gerçekleştiriyoruz. Projelerinizin Ar&Ge aşamasını gerçekleştiriyor ve ihtiyaçlarınızı karşılayan uygun makine öğrenimi modellerini sunuyoruz.


Online Eğitimler

Çalışanlarınızın yoğunluğu konusunda endişelenmeyin. Online canlı eğitimlerimizi, size uyacak şekilde ayarlıyoruz. Bazı şirketler, yeni çalışanlarının Veri Biliminde pratik tecrübe kazanması için online eğitime yöneliyor. Üç aylık online eğitimler ile yanınızdayız.

Kurumsal Eğitimlerimizden Bazıları


Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Eğitimi

Marka eğitimimiz olan temel Veri Bilimi eğitimi, Python ve ilgili kütüphaneleri eşliğinde; katılımcıları en güncel yöntemlerle tanıştıran ve yetkinlik kazandıran olmazsa olmaz eğitimlerin başında geliyor.

Eğitim İçeriği

Python, TensorFlow ve Keras ile Derin Öğrenme Eğitimi

TensorFlow ve Keras ile popüler Derin Öğrenme konuları işlenerek, bilgisayar görüsü, doğal dil işleme, siber güvenlik gibi alanlarda katılımcıların bu metodlar eşliğinde uygulamalar geliştirebilmeleri hedefleniyor.

Eğitim İçeriği

TensorFlow 2 ile Derin Öğrenmeye Giriş Eğitimi

TensorFlow dünyası büyük bir dönüşümün eşiğinde ve TensorFlow yeni versiyonuyla yakında bizlerle olacak. Hızlandırılmış bu kursta temel derin öğrenme kavram ve modelleri TensorFlow’un yeni versiyonu (2) eşliğinde sunularak katılımcıların TensorFlow ve beraberinde derin öğrenme dünyasına adım atmaları hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Apache Spark ile Büyük Veri Analitiği Eğitimi

Bu kursta büyük veri mimarisi ve Apache Spark anlatıldıktan sonra, dağıtık ortamlarda Python ve PySpark eşliğinde Apache Spark ile nasıl çalışılabileceği, makine öğrenmesi modellerinin nasıl çalıştırılabileceği ve veri görselleştirmenin nasıl yapılabileceği tartışılmaktadır. Kurs, Google Colaboratory’de Jupyter Notebook kullanarak uygulamalarla desteklenmektedir.

Eğitim İçeriği

DASK ile Büyük Veri Analizi Eğitimi

Bu ders büyük miktarda verinin DASK ile nasıl analiz edileceğini kapsıyor. Pandas ve NumPy gibi bilinir kütüphaneleri sayesinde DASK büyük veri analizi için iyi bir seçenektir. Pandas ve NumPy yerine DASK kullanımı, ve dağıtık ortamda Scikit-öğrenme modellerinin nasıl parelelleştirileceği ders içeriği arasındadır. Şiketiniz, büyük miktarda öbek veya stream yapısında biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş veriye sahipse bu ders size göre.

Eğitim İçeriği

Büyük Veri’ye Giriş ve Apache Spark ile Büyük Veri Analitiği Eğitimi

Bu kursta büyük veri mimarisi ve Apache Spark hakkında bilgi sahibi olacak, dağıtık ortamlarda Python ve PySpark eşliğinde Apache Spark ile nasıl çalışılabileceğini, makine öğrenmesi modellerinin nasıl çalıştırılabileceğini ve veri görselleştirmenin nasıl yapılabileceğini öğreneceksiniz. Kurs, Google Colaboratory’de Jupyter Notebook kullanarak uygulamalarla desteklenmektedir.

Eğitim İçeriği

Python ile Finansal Uygulamalar Eğitimi

Bu kursta, hem temel finansal uygulamaları hem de bu uygulamaların Python’da nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Eğitim İçeriği

Temel Python Kütüphaneleri Eğitimi

İnteraktif bir şekilde Python temellerine hakim olacaksınız.

Eğitim İçeriği

Doğal Dil İşleme Eğitimi

Bu kursta metinlerle çalışmayı, metinleri analiz etmeyi öğrenecek, Doğal dil işleme’nin en yaygın alanlarından olan Duygu analizi, makine çevirisi ve resim yazısı modelleri geliştireceksiniz.

Eğitim İçeriği

Python ile Risk Yönetimi Eğitimi

Bu kursta, hem risk yönetiminin temellerini hem de Python’da risk yönetiminin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz

Eğitim İçeriği

Apache Spark ile Makine Öğrenimi Süreç Tasarımı Eğitimi

Bu kurs sonunda yapay sinir ağlarının gerçek hayatta karşılaştığınız problemleri çözebilecek, en yaygın araç olan Tensorflow ile; Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN), Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN), Generative Adversarial Networks , (GAN), Pekiştirmeli Öğrenme modelleri geliştirebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

Python ile Regresyon ve Zaman Serisi Analizi Eğitimi

Nicel tahminler yapmanıza olanak sağlayan regresyon modellerini geliştirmek ve değerlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri öğreneceksiniz.

Eğitim İçeriği

Veri Analistleri için Python Eğitimi

Bu kursta, Python’ın analizlerde en çok kullanılan kütüphanleri olan Numpy ve Pandas ile yaptığınız analizleri Matplotlib ve Seaborn ile görselleştirip sunabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

Python İle Temel İstatistik Eğitimi

Bu kursta, hem istatistik temellerini hem de Python’da istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz

Eğitim İçeriği

Proje Bazlı Makine Öğrenimi Eğitimi

Kurumunuzun yazılım ve Ar-Ge birimlerine Makine Öğrenimi kabiliyetleri kazandırmak için tasarlanan, eğitim sonunda kurumunuzun Makine Öğrenimi destekli ticari ürün veya hizmetler sunabilmesini hedefleyen uzun soluklu bu eğitim, bünyesinde danışmanlığı da barındırıyor.

Makine Öğrenimi Süreç Tasarımı Eğitimi

Kurumunuzda Makine Öğrenimi süreçlerini oluşturmak mı istiyorsunuz? Veri toplamadan temizlemeye, model seçiminden, modellerinizi üretime atmaya kadar en iyi uygulamaları bünyesinde barındıran bu eğitim; kurumunuzun Makine Öğrenimi altyapısını modern standartlarda oluşturmasına yardımcı oluyor.

Siber Güvenlikte Makine Öğrenimi Eğitimi

Türkiye'de alanında ilk ve tek olan bu eğitim; siber güvenliğin geleceğini belirleyebilecek bir alanda siber güvenlik birimlerinin geç kalmadan yetkinleşmesini isteyen kurumlar için tehdit istihbaratı, botnet tespiti, malware sınıflandırma gibi kritik alanlarda Makine Öğrenimi'nin nasıl uygulandığını gösteriyor.


Python ile Zaman Serisi Analizi Eğitimi

Zaman serisi analizi, Python uygulamaları eşliğinde; temel Makine Öğrenimi metodlarından Derin Öğrenme algoritmalarına kadar çeşitli modellerle sunuluyor.