Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin

Aydınlatma Metni

DATAJARLABS olarak; müşterilerimiz, takipçilerimiz, üyelerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir. Söz konusu kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla DATAJARLABS tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; müşterilerimize, okurlarımıza, takipçilerimize, bootcamp üyelerimize, internet sitemizi ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına ilişkin işlemler DATAJARLABS tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir. DATAJARLABS tarafından kişisel veriler, DATAJARLABS’ın takipçi, okur, müşteri ve üye profillerinin belirlenmesi, bu kişilere daha iyi ve verimli, doğru hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme, şirketimiz ürünlerinin tanıtımının yapılması ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir.
Kişisel veriler, tarafınızca verilerin paylaşılmasından önce tarafınızdan alınan, verilen işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin açık onay kapsamında işlenmekte olup DATAJARLABS tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta, ifşa edilmemektedir. Elde edilen kişisel veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir. KKVK madde 11 uyarınca tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin teknik ve hukuki bilginin tarafınıza iletilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsinizdir.
Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için web sitemizde yer alan ‘kvkk_kisiselverisahibibasvuruformu’ nu doldurarak veri DATAJARLABS’ın [email protected] elektronik posta adresine elektronik posta göndererek veya DATAJARLABS Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ‘ne yazılı başvuruda bulunarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Datajarlabs müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini arttırmak amacıyla bazı kişisel bilgileri(isim, soyisim, mail, telefon, meslek, yaş vb.) talep etmektedir. Datajarlabs sunucularında toplanan bu bilgiler; dönemsel kampanya ve bilgilendirmelerde, müşteri profillerine yönelik özel promosyon çalışmalarında ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece DATAJARLABS bünyesinde kullanılmaktadır. DATAJARLABS, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. DATAJARLABS, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde DATAJARLABS veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin DATAJARLABS ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Her kullanıcı, DATAJARLABS(www.datajarlabs.com) web sitesini ziyaret ederek ve/veya bootcamp sistemimize üye olarak, işbu Gizlilik İlkeleri hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

DATAJARLABS BİLİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
Gaziosmanpaşa Mah. Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sok. No: 5/4 06700 Çankaya/ANKARA
Eposta:
Telefon: (0 312) 385 61 38