Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Eğitimi

Marka eğitimimiz olan "Temel Veri Bilimi" eğitimi, Python ve ilgili kütüphaneleri eşliğinde; katılımcıları en güncel...

Eğitim İçeriği

Temel Python Eğitimi

Bu kursta temel programlama becerisi kazanacak ve daha önce hiçbir programlama geçmişiniz olmasa da Python ile kodlama yapabileceksiniz...

Eğitim İçeriği

Temel Python Kütüphaneleri Eğitimi

İnteraktif bir şekilde Python temellerine hakim olacaksınız...


Eğitim İçeriği

Python ile Görselleştirme Eğitimi

Bu kurs sonunda Python’un görselleştirmenin temellerini, grafik tiplerini öğrenecek, Python kütüphaneleri ile...

Eğitim İçeriği

Python ile Derin Öğrenme Eğitimi

Bu kursta temel derin öğrenme kavram ve modelleri Keras ve TensorFlow eşliğinde verilmekte; derin öğrenme modellerinin...

Eğitim İçeriği

Büyük Veri’ye Giriş ve Apache Spark ile Büyük Veri Analitiği Eğitimi

Bu kursta büyük veri mimarisi ve Apache Spark hakkında bilgi sahibi olacak, dağıtık...

Eğitim İçeriği

DASK ile Büyük Veri Analizi Eğitimi

Bu ders büyük miktarda verinin DASK ile nasıl analiz edileceğini kapsıyor. Pandas ve NumPy gibi bilinir kütüphaneleri...

Eğitim İçeriği

Doğal Dil İşleme Eğitimi

Bu kursta metinlerle çalışmayı, metinleri analiz etmeyi öğrenecek, Doğal dil işleme’nin en yaygın alanlarından olan Duygu analizi, makine...

Eğitim İçeriği

Veri Analistleri için Python Eğitimi

Bu kursta, Python’ın analizlerde en çok kullanılan kütüphanleri olan Numpy ve Pandas ile yaptığınız analizleri Matplotlib...

Eğitim İçeriği

Python İle Temel İstatistik Eğitimi

Bu kursta, hem istatistik temellerini hem de Python’da istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz...

Eğitim İçeriği

Python ile Regresyon ve Zaman Serisi Analizi Eğitimi

Nicel tahminler yapmanıza olanak sağlayan regresyon modellerini geliştirmek ve...

Eğitim İçeriği

Python ile Finansal Uygulamalar Eğitimi

Bu kursta, hem temel finansal uygulamaları hem de bu uygulamaların Python’da nasıl yapılacağını öğreneceksiniz....

Eğitim İçeriği

Python ile Risk Yönetimi Eğitimi

Bu kursta, hem risk yönetiminin temellerini hem de Python’da risk yönetiminin nasıl yapılacağını...

Eğitim İçeriği


Uzmanlaştığımız Teknolojiler


 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide