Apache Spark ile Makine Öğrenimi Süreç Tasarımı Eğitimi


SeviyeSüreEğitim YöntemiKursa Kimler Katılmalı Ön gereksinim
Başlangıç5 günYüz yüze (Online/Sınıfta)Derin öğrenme alanında uzmanlaşmak isteyenlerTemel Python bilgisi gereklidir

Ne öğreneceksiniz?

Bu kurs sonunda yapay sinir ağlarının gerçek hayatta karşılaştığınız problemleri çözebilecek, en yaygın araç olan Tensorflow ile;

 • Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)

 • Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN)

 • Generative Adversarial Networks (GAN)

 • Pekiştirmeli Öğrenme modelleri geliştirebileceksiniz


Araçlar ve Kütüphaneler


 • Tensorflow

 • Keras

Eğitim İçeriği


Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları


 • Spark RDD

Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)


 • Konvolüsyonel Sinir Ağları

 •           CNN Mimarisi

 •           Kanallar

 •           Padding ve Stride

 •           Pooling ve Dropout

 •           Batch Normalization

 • CNN Modelleri

 •           Keras ile CNN Uygulaması

 •           Yaygın CNN Modelleri

Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN)


 • Sıralı (Sequence) Modeller

 • RNN’e Giriş

 • RNN’de Back-propagation

 • GRU

 • LSTM

 • Keras ile RNN

Generative Adversarial Networks (GAN)


 • Autoencoders

 • Keras ile Autoencoder uygulaması

 • Generative Adversarial Ağlar

 • Derin Konvolusyonel GAN’lar

 • GAN Modellerini Eğitme

Pekiştirmeli Öğrenme


 • Pekiştirmeli öğrenme uygulamaları

 • Pekiştirmeli Öğrenme’ye Giriş

 • Q-learningMarkov Karar Süreçleri